Communicatie

Ik werk met een duidelijke visie en oog voor relaties. Ik weet mensen te boeien en te binden en draag graag kennis en ervaring over. Complexe zaken breng ik terug tot hun essentie en eenvoud. Zo ben ik een veelzijdige en sterke gesprekspartner voor opdrachtgevers. Inspirerend, warm en duidelijk voor medewerkers en externe opdrachtnemers zoals bureaus.

Mijn ervaring

Verandermanagement/positioneringsvraagstukken/interne communicatie

Binnen organisaties in verandering, vernieuwing of crisis. Klein met zo’n 80 medewerkers; middelgroot van 300 tot 1.000; tot groot van 5.000 tot 22.000 medewerkers, op één locatie of regionaal gespreid. Publieke organisaties die een antwoord moeten hebben op de gesel van de buitenwereld en de grilligheid van de politiek. Een voorbeeld is de fusie van CWI en UWV.

Beleidscommunicatie/issuemanagement

Ik houd van complexe issues, versterk met communicatie het beleid. Kijk met de ogen van de doelgroep, zoek de grenzen van de politieke en organisatorische ruimte en laat het beleid aanscherpen. Bijvoorbeeld het lostrekken van de decennialang durende discussie rond de Verlengde Landscheidingsweg een weg op maaiveld dwars door Voorburg tot het bouwen aan een deels ondertunnelde weg met daarop een woonwijk voor 800 mensen: project Sijtwende. Met succes veranderden we de wet op de Arbeidsverledenbeschikking zodat er ruimte kwam om een actueel digitaal verzekeringsbericht te maken. Bij de invoering van de 130 km bogen we de roep om een massamediale campagne om naar aandacht voor het echte probleem en de oplossing daarvan: minder versnippering en langere stukken met dezelfde maximumsnelheid op de weg,

Managementvaardigheden

Jarenlange managementervaring, ook als interim. Van vijf tot veertig medewerkers; met middelmanagement, (senior)adviseurs en (communicatie)-medewerkers. Sturen, vertrouwen en durven loslaten.

Project- en campagnemanagement met de kracht van samenwerking

Lastige en grote projecten, vaak moest er ook een publiekscampagne volgen, zoals de invoering van de euro, BSN of WIA. Een ander voorbeeld is de campagne vanAnaarBeter over wegwerkzaamheden. De kracht van samenwerking blijkt uit overstroomik.nl. Door het intikken van zijn postcode  kan iedereen zien hoe hoog het water in zijn buurt kan komen bij een maximale overstroming.  Dat deden al 700.000 mensen. Zonder mediabudget. De samenwerking van alle waterpartners heeft gezorgd voor het succes en een grote bijdrage aan het risicobewustzijn van de Nederlanders.

Communicatieonderzoek

Zowel intern als extern en als opdrachtgever en onderzoeker. Als opdrachtgever gebruikerstesten websites, pretesten van kernboodschappen en communicatiemiddelen, kwanitatieve onderzoeken en pilots. Ik heb zelf veel kwalitatief onderzoek verricht, rondetafelgesprekken en groepsgesprekken met medewerkers en middenmanagement, interviews met management, directies en bestuursleden.

Besturen

  • Stichting Slowlife, platform voor onthaasting, oprichter en voorzitter 2003-2009
  • Voorzitter Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag 2000-2008, groei van 1.300 naar ruim 2.500 leden

Comments are closed.