Vertrouwen werkt!

Professionals kunnen zich wijden aan hun vak als zij vertrouwen ervaren. Dan halen zij voldoening uit hun werk, voelen zij erkenning en presteren ze beter. Werken aan vertrouwen vergt aandacht voor de harde en zachte kanten van organiseren. Pauline Voortman promoveerde onlangs op ‘vertrouwen werkt’. Meer informatie: www.trustworks.nl. Pauline Voortman (op de foto rechts) op de expositie Pelgrimage I van Pieter Walraven (links op de foto).

Comments are closed.